Historie tábořiště a Živohošti

Dnes rozsáhlé rekreační středisko s rozsáhlou chatovou oblastí a s více jak dvoukilometrovým břehem Slapského jezera v létě obleženého rekreanty, vyznavači jak příjemného koupání a slunění tak různých vodních sportů, má velice dávnou a dlouhou historii.  První zmínka o osadě Živohošť pochází z roku 1057. V té době byla Živohošť knížecím loveckým dvorem. Ve dvacátém století před první válkou tvořilo obec asi 21 domů po obou stranách řeky a asi 140 obyvatel. Jak postupně rostl ve Středním Povltaví turistický ruch stavěly se i tady různé hostince a hotely. Nejznámější byl hotel Roušavý, který stál a pod hladinou stojí dodnes na levém vltavském břehu (tam kde je kostel) za ohybem řeky směrem po proudu k Moráni. Nejdůležitějším obdobím pro Živohošť v její novodobé historii byla padesátá léta dvacátého století. O stavbě přehrady se mluvilo už velmi dlouho, ještě v dobách monarchie, ale nebyly finance a snad ani vůle věc dokončit. Za první republiky se postavila malá přehrada ve Vraném a v období druhé republiky se dokončila Štěchovická přehrada. Po válce se změnily plány a s nástupem komunistů k moci dostaly tyto velikášské akce zelenou. Slapská přehrada se začala stavět v roce 1951 (respektive 1948) a dokončena byla v roce 1954. Živohošť byla vystěhována, naprostá většina domů ležela v zátopovém pásmu a lidé odešli od své řeky do jiných domovů. Během června 1954 byla celá obec zatopena a zbytek se postupem času přeměnil ve velkou rekreační oblast. Pod hladinu Vltavy tu po napuštění Slapské přehrady zmizela i část české historie. Na levém břehu zůstal jen kostel, fara, škola a hřbitov, a i na pravém břehu zůstalo několik výše položených chalup. Do roku 1989 na Nové Živohošťi dominovaly zejména závodní rekreace Revolučního odborového hnutí (ROH) různých státních podniků a rozsáhlá plocha vyhlášeného veřejného tábořiště. V současné době je Živohošť tvořena zejména soukromými resorty a menšími rekreačními objekty. Veřejné tábořiště pro vás funguje ve zmenšné podobě dodnes ve stejném duchu. Vzhledem ke své poloze, krásné přírodě, atraktivnímu prostředí a tradici mnoha generací, se Živohošť v letních měsících těší stále neutuchající oblibě všech možných typů návštěvníků.

Čerpáno ze zdroje www.obec-krecovice.cz

Fotky vesnice - původní Živohošť

přejít na stránky